Zapewnienie spadkowe wzór

Za wspólną zgodą rodzeństwa mama sporządziła testament w którym zapisała swoje mieszkanie moim dwóm braciom nie mieszkającym w Polsce.. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.. Rozstrzygnięcia w tym trybie domagać się mogą jedynie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osoby, na .Jeśli po jego śmierci, a przed przeprowadzeniem postępowania spadkowego, przepisy zmieniły się, należy nadal stosować regulacje poprzedni…


Czytaj więcej