Jak napisac wniosek przeciwko budowie stacji bazowej telefonii komorkowej

Urząd nie może wyrazić zgody.". Jest wydrążona gigantyczna dziura w ziemi, która jest zalewana betonem.Wprowadzenie obecnego elementu - stacji bazowej telefonii komórkowej spowoduje jego całkowitą deprecjację na co tyt.. - Rada Rodziców wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zamiarów budowy takiej stacji - podkreśla Wojciech Cieciora, przewodniczący Rady Rodziców.Petycja w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej.. z o.o. wraz z wykonaniem zasilania elektroenergetycznego na terenie działki…


Czytaj więcej