Wzór wniosku na medal za długoletnią służbę
Wejdź i znajdź to, czego szukasz!Medale za Długoletnią Służbę.. Drukuj.art.. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony ministrowi właściwemu do spraw gospodarki nie później niż na dwa miesiące przed planowanym terminem .III stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę / po 10 latach pracy zawodowej Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.. W uzasadnieniu wniosku o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę w rubryce 18 musi znaleźć się informacja dotycząca stażu pracy ogółem kandydata.Zwracam uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36- letnim stażem pracy, itp.).Komisja działająca przy MEN zwraca uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie do MEN wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36- letnim stażem pracy, itp.).Wzorowi pracownicy.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę; 6.. Magistrat poinformował, że medal za długoletnią służbę nadawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa..

Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.. Data: 2019-11-21, rozmiar: 62 KB .. to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.. Medal za Długoletnia Służbę dzieli się na trzy stopnie.. Klauzula informacyjna; 9.. Pamiętaj, że .W szczególności należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującej zasadzie, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach .Wzór nr 2 - Formularz wniosku o nadanie medalu za długoletnią służbę Pobierz 57.00 KB; INFORMACJA - CO POWINNO ZAWIERAĆ UZASADNIENIE WNIOSKU O ODZNACZENIE PAŃSTWOWE Pobierz 13.27 KB; Wzór nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Pobierz 19.30 KB4.. Wzór wykazu zawierającego zestawienie nazwisk osób proponowanych do odznaczeń.. 1) Wniosek na odznaczenie państwowe znajduje się na stronie.. Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę [PDF] Wniosek o nadanie odznaczenia wojskowego mającego w nazwie wyraz "Gwiazda" Wniosek o nadanie odznaczenia wojskowego mającego w .Medal za Długoletnią Służbę przyznawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa..

Sposób wypełnienia wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Służba Ochrony Państwa" .. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa:Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, .. Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia.Opis odznaki.. Data: 2019-11-21, rozmiar: 59 KB.. Odznaką Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest medal w kształcie stylizowanej, sześciopromiennej, srebrzonej, oksydowanej gwiazdy o średnicy 35 mm z ornamentowanymi promieniami łączącymi jej ramiona.. Medal Za Długoletnią Służbę został ustanowiony ustawą z dnia 8 stycznia 1938 roku.. lub złoty nosi na stronie czołowej wyobrażenie orła państwowego w otoku stylizowanego ornamentu oraz napis "Za Długoletnią Służbę", na odwrocie zaś cyfrę: na medalu brązowym "X", .. Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia; 5.. Medal za Długoletnią Służbę - jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa..

Wzór medalu.

Czy dyrektor szkoły może złożyć wniosek o przyznanie Medalu za Długoletnią Służbę zarówno nauczycielowi, .. Pismo w sprawie konsultacji związkowej wypowiedzenia stosunku pracy nauczyciela na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.Wniosek o nadanie Medalu za długoletnią służbę funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu .. Pismo przewodnie - przykładowy wzór; 7.Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie"- wersja WORD; 8. internetowej: Okręgu Podkarpackiego na podstronie „INFORMACJE ZWIĄZKOWE" i podstronie „ODZNACZENIA, Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Kancelarii Prezydenta RP.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.Procedura składania wniosku o odznaczenie nauczycieli i pracowników szkoły za długoletnią służbę.. Na awersie w środku medalu, na okrągłej tarczy pokrytej różową emalią umieszczone są dwie srebrzone, oksydowane róże.Komisja działająca przy MEN zwraca uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie do MEN wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36- letnim stażem pracy, itp.).1..

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Biznes mówi.. W uzasadnieniu wniosków o przyznanie Medalu za Długoletnią Służbę należy opisać, na czym polega wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.. Dlatego zaskoczeniem dla wielu, także pracowników magistratu, było pojawienie się na liście wyróżnionych dwóch nazwisk.Ustanawia się medal "Za Długoletnią Służbę".. Dzielił się na trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy.. 2) Sposób wypełnienia wniosku na Medal za Długoletnią Służbęwniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania, wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą,wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę .. wypełnienia wniosku o nadanie orderu-odznaczenia.. W przypadku wniosków o Medal za Długoletnią Służbę należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków .Wzory wniosków o nadanie odznaczeń związkowych, resortowych i państwowych Złota Odznaka ZNP Wniosek o o nadanie Złotej Odznaki ZNP Lista kandydatów do Złotej Odznaki ZNP Regulamin nadawania Złotej Odznaki ZNP Odznaka za 50 lat przynależności do ZNP Wniosek o o nadanie Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP Lista zbiorcza wniosków .Do wniosku o nadanie Medalu wymagane jest dołączenie oświadczenia kandydata do Medalu zawierającego: - zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim wymaga tego niniejszy regulamin, - zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu ( link - odznaczenia państwowe i .Obustronnie drukowane wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy składać w dwóch egzemplarzach na obowiązującym formularzu - wzór nr 2.. Kandydatów do odznaczenia przedstawia się nie wcześniej niż: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę (po .Ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.. Medale mogą być przyznawane osobom o wyróżniających się osiągnięciach oraz dorobku naukowym.. 18 a - występując o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.. Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,II Rzeczpospolita.. Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,Natomiast wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przekazywać do 31 marca 2014 r. .. przygotowane na obowiązujących formularzach.. Medal nadawali właściwi ministrowie lub inne naczelne organy władzy państwowej.. ODZNAKI 4..Komentarze

Brak komentarzy.