Podanie o duplikat legitymacji szkolnej wzór
Dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624)Opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 893) oraz w oparciu o Załącznik do ustawyPedagog szkolny; Matura 2020; Egzamin zawodowy; Osiągnięcia; Konkursy; Grafika komputerowa; .. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego czy też karty rowerowej rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu zagubionego dokumentu.. /adres zamieszkania/WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ .. Duplikat świadectwa: odbiorę osobiście, odbierze osoba upoważniona przeze mnie na piśmie, proszę wysłać naWydanie legitymacji w takim przypadku nie jest też traktowane jako wydanie duplikatu.. Wraz z wniesieniem podania niezbędne będzie uregulowanie opłaty za duplikat legitymacji.. Podstawa prawna: § 1, § 22 i § 26 rozporządzenia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw.. Title: Podanie o wydanie duplikatu dokumentu Author:Znaleziono 0 interesujących stron dla frazy duplikat faktury wzór w serwisie Forum Money.pl.. W zależności od uczelni, możliwe że będzie konieczne dołączenie płyty CD ze zdjęciem.Wzór podania o wydanie legitymacji : podanie o wydanie legitymacji Konto, na które należy wpłacać pieniądze na legitymację szkolną - konto za duplikat legitymacji szkolnej Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa : wzór podania o duplikat świadectwa Zgoda rodziców na udział ucznia w konkursach i zawodach sportowych - Zgoda rodzicówOpłata skarbowa za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł..

Podanie o duplikat legitymacji.

Wzór wniosku o wymianę legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.. W przypadku jego braku wniosek nie b ędzie rozpatrywany.. Informacja szkoły o opłacie za duplikat legitymacji : Duplikat legitymacji - opłata skarbowa 9,00.. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1).. 83 8619 0006 0060 0632 0090 0001Podanie o duplikat legitymacji studenckiej jest dokumentem składanym do odpowiedniego dziekanatu na uczelni wyższej, którego celem jest uzyskanie duplikatu legitymacji studenckiej.. Broniewskiego Created Date: 9/3/2011 3:37 .Złożyć podanie o wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej (WZÓR DRUKU DO POBRANIA), do którego należy dołączyć: podpisane zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia, adres) potwierdzenie dokonania wpłaty w wysokości 9 zł .. Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej do kierownika dziekanatu.Samorządowa Szkoła Muzyczna II st. ul. Prymasowska 6 96-100 Skierniewice Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej Proszę o wydanie legitymacji szkolnej dla ucznia:II..

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do.. 1 strona wyników dla zapytania duplikat faktury wzórZwracam się z prośbą o wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej z powodu .. czytelny podpis Załączniki: 1. potwierdzenie wpłaty 9,00 zł na konto II LO (w miejscu tytułem należy wpisać: za duplikat legitymacji szkolnej, imię nazwisko i klasę osoby zainteresowanej ) .. Author: II L.O.. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do pobrania w Sekretariacie.. Szczegółowe zasady wydawania duplikatów oraz obowiązujących .Podanie o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej W związku z uszkodzeniem, zagubieniem, kradzieżą, zmianą adresu zameldowania, zmianą nazwiska*, proszę o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej.Słupsk, dnia……………….. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.. Podstawa prawna: §19, pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 27.07.2007 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ichZasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej: 1.. Szkolna 3,32-005 Niepołomice.. Odbiór duplikatu legitymacji w uzgodnionym terminie w sekretariacie szkoły.Wzór wniosku o wydanie duplikatów.. Załącznik nr 1 do pobrania w Sekretariacie.W treści przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska, opłata za duplikat świadectwa - ułatwi to identyfikację wpłat..

Nie ma możliwości wystawienia duplikatu na bieżącym wzorze.

Szkoła sporządza duplikat świadectwa na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania.. Strona główna; Uczeń; Wzory druków; Podanie o duplikat legitymacji; Podziel się: Wyślij email do znajomego; Facebook; Google+; Zespół Szkół Energetycznych Technikum nr 13do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. Nr konta Szkoły Podstawowej nr 1 im Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach, ul.. Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.o Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" ~tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.. 14.Podanie o duplikat dokumentu 1 .. 1 W przypadku wniosków o duplikat PIT-11 czy świadectwa pracy wymagany jest czytelny własnor ęczny podpis pod wnioskiem.. Należność proszę wpłacać na konto, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037Podanie o wydanie legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie nowej legitymacji szkolnej.Podanie o duplikat 3 ..

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej ...Podanie o wydanie duplikatu legitymacji.

3.dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1).. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. 2.Opis dokumentu: Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej jest to podanie składane przez studenta, w celu wydania duplikatu legitymacji studenckiej.. /imię i nazwisko/ ……………………………….. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora Zespołu z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. Ponieważ od 1 września br. obowiązuje nowy wzór legitymacji, to duplikat legitymacji może być wystawiony wyłącznie do legitymacji wystawionej od 1 września br. Za wydanie takiego duplikatu powiatowy zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł.W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. W podaniu należy dokładnie uzasadnić powód prośby o wydanie duplikatu legitymacji..Komentarze

Brak komentarzy.