Jak napisać aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu.ANEKS DO PLANU.. zawierający materiały dydaktyczne dostosowane do pracy z dziećmi w przedszkolu, takie jak: atrakcyjne scenariusze zajęć, wiersze i piosenki, karty pracy, prezentujący nowe spojrzenie na systemy i metody wychowawcze .Kategoria: Awans zawodowy , Prawo oświatowe , Rozwój osobisty W kolejnej odsłonie cyklu o awansie zawodowym nauczycieli prezentujemy propozycję planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - kontynuacja w innej placówce .Struktura planu rozwoju zawodowego - propozycja Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela minowanego §7 ust.2 Zadania sposób i termin realizacji Uwagi o realizacji Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela minowanego §7 ust.2 Zadania sposób realizacji, termin Forma i termin realizacjiPlan rozwoju zawodowego.. 2.Podjęcie współpracy.. Plan rozwoju zawodowego .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego.. ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela..

Napisanie aneksu do planu rozwoju zawodowego.

Umieszczasz na niej swoje dane (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia) oraz tytuł planu, czyli po prostu:.do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.CZĘŚĆ B - SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy.. za okres stażu: 01.09.2011r.- 31.05.2014r.. 09,.2003 Dyrektor, opiekun stażu.. I nie, nie zamierzałam od nikogo kopiować tekstu.. Opracuję sposób dokumentowania realizacji planu rozwoju zawodowego.. Ubiegam się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.ANEKS do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego W związku z przerwaniem w odbywaniu stażu we wrześniu 2003 roku do lutego 2004 roku i związanym z tym przerwaniem przedłużeniem stażu do końca lutego 2005 roku wprowadzono zmiany do planu rozwoju zawodowego.1 Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego..

Aneks do planu rozwoju zawodowego na rok szkolny 2003/04 5.

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO.. Zostało napisane na podstawie.. MENiS z dnia 1grudnia 2004r i wynikającego z niego nowymi wymaganiami dotyczacymi awansu zawodowego nauczycieli ANEKS DO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanegoz dnia 1 grudnia 2004 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 2. z opiekunem stażu.. Gromadzenie dokumentów, świadectw, scenariuszy, zdjęć.. nauczyciela kontraktowego.ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. - 17.01.2014r.Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej Violetta Jaworska nauczycielka Przedszkola nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu.. Jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r.. Szukałam raczej pomysłu, jak to wszystko "ugryźć".czyli jak napisać plan rozwoju, sprawozdanie oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu.. nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego..

2012 r.Opracowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego.

2009 r. Przewidywana data zakończenia stażu: 31.. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania 1. dotychczasowy plan rozwoju zawodowego sporządzony 1 września 2013r.. Okres stażu Opiekun stażu Dokumentacja osiągnięć w teczce 6 .Ja miałam wydrukowany plan rozwoju zawodowego, Kartę Nauczyciela i cztery sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego osób, które pomyślnie awansowały.. ROZWOJU ZAWODOWEGO.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Staż nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy i .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. W związku ze zmianą miejsca pracy na skutek wygaśnięcia umowy o pracę z dniem 9 marca 2015r.. Data rozpoczęcia stażu: 01.. Zawiera on niezrealizowane zadania oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej szkole.ANEKS.. Wstęp.. opracowany na okres stażu od 1.09.2009 do 31.05.2012.. DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA.W trakcie realizowania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, zachodzi czasem konieczność modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego.ANEKS DO PLANU..

II.2011 Opracowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego z powodu zmiany miejsca pracy.

Imię i nazwisko: Dorota Kwiatkowska.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Marta Busz "" Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego"" Ewa Kowalska Aneks do plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela .Jak każdy inny dokument, również plan musi posiadać swoją stronę tytułową.. Złożenie wniosku o kontynuację stażu;Aneks do planu rozwoju (napisanego wg sfer), napisany z powodu oraz na podstawie Rozp.. Katarzyny Danielak.. Przedstawiam Państwu prezentację związaną z tworzeniem planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.. Przedłożenie dyrektorowi szkoły wniosku o kontynuację stażu.. Aneks do planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SŁAWNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Zajmowane stanowisko: Wychowawca świetlicy szkolnej Czas odbywania stażu: 01.09.2008r.. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. W związku ze zmianą zajmowanego stanowiska z nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej na nauczyciela wychowania przedszkolnego, plan rozwoju zawodowego sporządzony 01.09.2014r.. Karta Nauczyciela (Dz. 2018 poz.967)Lp.. Aneks został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy.. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać.3.plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela mianowanego Jest to ostatnia wersja mego projektu planu rozwoju zawodowego:) Tworzył się w mej głowie od wiosny, dziś dokonałam ostatnich poprawek, a w następnym tygodniu składam go mej Pani Dyrektor:)Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu.Plany rozwoju zawodowego-> Awans zawodowy..Komentarze

Brak komentarzy.